AMUNDSEN VILLAEN

Bygningsantikvarisk registrering, tilbakeføring og rehabilitering

Amundsenvillaen er oppført i 1918 som sommerbolig for direktøren ved Kings Bay Kull Camp. A/S. Bygningen har gjennom årene hatt fiere ombygninger til forskjellig bruk. 
Amundsenvillaen er automatisk fredet etter Svalbardmiijøloven § 39a, og må derfor behandles etter retningslinjer fastsatt av antikvariske myndigheter. 
Amundsenvillaen er en enkel halvannen-etasjes bygning, med nær kvadratisk grunnplan og med bislag og inngangsveranda som enkle, en-etasjes utbygg. Det tosidige mansardtaket, sammen med at taket har svai ved takfoten, gjør at bygningen stikker seg ut fra den øvrige bebyggelsen. Med det knappe uttrykket kan den sies å være inspirert fra den engelske Arts-and-Craft bevegelsen. 
Bygningen er tilbakeført til tiden da Roald Amundsen oppholdt seg i villaen 1925/1926, bortsett fra spisestue og stue hvor dekor fra i 1938 er beholdt. 
1. etage er tilrettelagt til representasjon og 2. etage er tilrettelagt som leilighet for direktøren.

STED
Ny-Ålesund
OPPDRAGSGIVER
Kings Bay AS
Kontaktperson: Bodil Paulsen, 
tlf: 79 02 12 83
OPPFØRT
1918
REHABILITERING
2009 - 2011
BOARCHS TJENESTER
Bygningsarkeologiske undersøkelser, tilbakeføring og restaurering v/ 
siv.ark. MNAL Gisle Jakhelln. Fargearkeologisk undersøkelse Jens Treider

 

PDF