NLSH VESTERÅLEN

Nytt konsept for et fremtidsrettet lokalsykehus

Nybygg for Nordlandssykehuset Vesterålen. Et komplett lokalsykehus beliggende i Stokmarknes, med akuttberedskap, interkommunal legevakt, indremedisin og kirurgi, føde og medisinske servicefunksjoner, laboratorium, radiologi, rehabilitering og pasienthotell. Bygget er utformet utifra et strengt funksjonelt perspektiv og med vekt på et rikt fasadeuttrykk og gode opplevelseskvaliteter. Materialbruken er glass og aluminium, tegl og granittkledninger.
Sykehuset er på to hovedplan: Poliklinikker, dagbehandling, radiologi mm med hovedinngang på nedre plan, og sengefunksjoner med ambulanseinngang på øvre plan.
Planløsningen er organisert rundt to atrier som både gir dagslys til funksjonene rundt, og orientering for pasienter og publikum. Pasientenes velvære har vært ett av hovedtemaene.
Sengetunene er utformet med sengerommene lagt rundt et åpent midt-område. Sengeområdene har kun 1-sengesrom, og alle med eget dusj/wc.
Det er lagt vekt på å kunne orientere seg enkelt i sykehuset ved klare ganglinjer styrket ved åpenhet med vinduer og utsyn.

 

STED
Søndregate 19, Stokmarknes
OPPDRAGSGIVER
Nordlandssykehuset HF
ARKITEKT
Gisle Jakhelln, Svein Erik Tøien, Nagina Malla, Olav Forseth, Sara Ezeta, Stina Leivseth, Anne Linn Øse
UTFØRT
2010 - 2014
AREAL
16 000 m2
PROSJEKTKOSTNAD
Ca. 1.010 millioner
BOARCHS TJENESTER
Arkitektur og ansvarlig søker

PDF