BODØ LUFTHAVN

Passasjerterminal Nybygg og utvidelser

BESKRIVELSE AV BYGGET FRA 1990:
Ekspedisjonsbygget er planlagt ut fra prinsippet om full trafikkseparering. Det betyr at de enkelte trafikkategoriene i størst mulig grad skal unngå kryssing.
Arealene er fordelt på 4 etasjer.
Kjelleren er benyttet hovedsakelig til tekniske rom og lager for serveringsfunksjonene.
1. etasje inneholder samtlige passasjerrettede salgsfunksjoner, og inn- og utlevering av bagasje og ventelounger.
2. etasje inneholder hovedtyngden av venteloungene, kontorer for flyselskapene, værtjenesten, Luftfartsverket og politiet og kantine for de ansatte.
3. etasje inneholder restauranter og hovedkjøkken.
Bygget er oppført i tradisjonelle søyle/drager/dekkesystem. Taket over de sentrale deler av bygget er i stål båret av gitterdragere og fagverk. Utvendig kledning er 600 x 600 mm aluminiumskassetter.
Det er lagt vekt på helhet framfor variasjon. Hovedfargene i bygget skal vende tanken mot luft, sol og skyer og på den måten forberede flyturen for de reisende. For å bringe dagslyset lengst mulig inn i bygget og for å unngå blending, er alle himlinger hvite.

STED
Olav V gate 56-60, Bodø
OPPDRAGSGIVER
SBED, Avinor
ARKITEKT
Per Morten Wik
UTFØRT
1983 - 2015
AREAL
14 000 m2
PROSJEKTKOSTNAD
Ca. 228 millioner
BOARCHS TJENESTER
Arkitektur og prosjekteringsledelse

PDF