BODIN KIRKE

Rehabilitering - nytt orgel og -galleri i fredet krike

Bodin kirke ligger i Bodin sokn i Bodø Domprosti. Den er bygget i mur og ble oppført i 1240, tverrskip i 1787. Kirken har 300 sitteplasser. Kirken er fredet. 

Bodin krike er dateret til senromansk tid. Den har vanlig form med rektangulert skip og kor uten apside. Vestportalen er ganske godt bevart, på tross av store ombygginger i 1894, som ødelag mange detaljer.

Kirkens hovedkarakter er senromansk. Den store barokke altertavlen fra 1673 dominerer koret, mens benkene, kopier av de gamle benkene som ble tatt ut i 1894, har et mer rensessansepreg. Prekestolen er i renessansestil med barokkborder. Nytt orgel ble montert i 2003 i barokkstil. Det ble dag også ønske om utskiftning av galleriet og nytt galleri ble bygget samtidig. Utformingen av galleriet følger benkenes stil, i renessansepreg.

STED
Gamle Riksvei, Bodø
OPPDRAGSGIVER
Bodø Kirkelige Fellesråd
Kontaktperson: Jan Stavrum
tlf: 95 50 03 00
OPPFØRT
Ca. 1240, tverrskip 1787, ombygging 1894, 1964 og 2003
UTFØRT
1999 - 2004
AREAL
460 m2
BOARCHS TJENESTER
Rehabilitering, nytt orgel og galleri, v/siv.ark. MNAL Gisle Jakhelln
Fargesetting interiør v/Bjørg Jakhelln

PDF