BORG VIKINGBARNEHAGE

Bygningen har én stor langstrakt bygningsform dominert av et stort, favnende valmtak. Planen følger terrenget og gir bygningen en mykere karakter. Hovedbygget oppføres i trekonstruksjoner, med store glassflater for godt lysinnfall. Fasadene og materialbruk er inspirert av bygninger fra vikingtid og henter de energiøkonomiske og materialøkonomiske kunnskapene fra den gang og som også er relevant i moderne arkitektur.Vikingtidens bruk av spon på tak og på vegger er brukt som viktige elementer i arkitekturen. Lys fra ljoren gjenskapes ved takvinduer og lysinnfall fra mønet som en sanselig kvalitet i utformingen. Store vinduer med brede karmer preger uttrykket i husets nedre del. Det store romvolumet assosierer til Høvdinggården på vikingmuseet. Dette gir gode akustiske forhold og god luftkvalitet.
I planløsningen er det innført nedsenkede partier, inspirert fra grubehus. Dette gir en rikere romopplevelse og bruk.
Bygningen vil tilfredsstille kravene til passivhus, tilsvarende 50 kW/m2 år. I tillegg til de rent tekniske tiltakene som isolasjonstykkelser og balansert, naturlig ventilasjon medvirker materialbruken til energisparing – passiv klimatisering. Høy bruk av trematerialer brukes som buffere i forhold til temperatur (oppvarming og kjøling), fukt og forurensninger.

STED
Bøstad, Vestvågøy kommune
OPPDRAGSGIVER
Hagvåg Barnehage AS
Hovdveien 46
8360 Bøstad
Styrets leder:
Ole-Johnny Johansen
+47 90 56 90 06
ole-johnny.johansen@caverion.no
ARKITEKT
Gisle Jakhelln, Laura Kieler, Renate Alexandersen
UTFØRT
Forprosjekt 2014 - 2015
AREAL
650 m2
PROSJEKTKOSTNAD
Ca. 14 millioner
BOARCHS TJENESTER
Arkitektarbeid

PDF