CENTRAL ATRIUM

Et kontorbygg i Bodø sentrum

Central Atrium er et nytt kontorbygg, beliggende sentralt i Bodø. Huset har 6 etasjer over bakken, hvorav 5. og 6.etasje er tilbaketrukket trinnvis fra gate i øst og nord. Midt i bygget ligger et atrium med glasstak, hvor det i 1.etasje er innredet kantine for byggets brukere. I 1.etasje er det også et auditorium og et større møterom. Parkeringskjeller i 2 etasjer under bakken med til sammen plass til rundt 60 biler. Kjelleren har også parkering for et stort antall sykler.

Hovedinngangen er lagt i NØ, i krysset mellom Prof. Schyttes gate og Dronningens gate.

Ved hovedinngangen ligger en smal lys-sliss med heiser og hovedtrapp, som går diagonalt inn til atriet og forsterker lysinnfallet der. Lys-slissen gir utsikt mot Landegode og midnattssola, og den er en orienteringsgiver for det indre livet i bygget.

De to øverste etasjene er avtrappet i to trinn, for å oppnå en god balanse mellom disse og bygningens hovedkropp. Dette gir også et mindre dominerende inntrykk i forhold til eksisterende, lavere bebyggelse i området.

I gatebildet fremstår bygget i harmoni med naboskapet uten aggressive formuttrykk og detaljer. Gesimshøyden i kvartalet er beholdt, med et visst slektskap til tidligere Bodø Hotell. Utformingen av vindusarealene gir bygget sin klare identitet, med et variert fasadeuttrykk.

Fasadene er utført med isolert trestenderverk og granittkledning/Steni mot øst og nord, prefabrikkerte betongelementer mot vest og sør. Hovedbærekonstruksjon med betongsøyler, utstøpte stålsøyler, og prefabrikkerte betongdekker. I hovedsak glassvegger mot det indre atriet. Central Atrium er et miljøtilpasset bygg, over normal standard, og er bla. BREEAM-klassifisert.

STED
Dronningens gate 18, Bodø
OPPDRAGSGIVER
Corponor AS
ARKITEKT
Per Morten Wik , Olav S. Forseth
UTFØRT
2010 - 2013
AREAL
8000 m2
BOARCHS TJENESTER
Arkitekt

PDF