FAUSKE VIDEREGÅENDE SKOLE

Ombygging og tilbygg

Ombygging og tilbygg til Fauske Videregående Skole. Tilbygget inneholder kantine, bibliotek, auditorium, fagrom for kjøkkenfag og administrasjon.  Eksisterende bygg er ombygget for teorifunksjoner, og ny og gammel del er sammenbygget til en ny helhet. Tilbygget er oppført i stål- og betonggkonstruksjoner med fasader i pusset lettklinker, malmfuru og sinktekking. 

 

STED
Gymnasveien 5, Fauske
OPPDRAGSGIVER
Nordland Fylkeskommune
ARKITEKT
2009, BOARCH: Gisle Jakhelln, Svein Erik Tøien, Nagina Malla
INTERIØRARKITEKT
2009, BOARCH: Anne Linn Øse
UTFØRT
2005 - 2009
AREAL
6 700 m2
PROSJEKTKOSTNAD
Ca. 130 millioner
BOARCHS TJENESTER
Arkitektarbeider fra skisseprosjekt til ferdigstillelse. Interiørarkitektarbeider.

PDF