MÅLSETNING
BOARCH arkitekter as skal tilbyd å levere arkitekttjenester etter oppdragsgivers ønsker og behov, samtidig skal alle aktuelle forskrifter og standarder oppfylles.
Ved hjelp av god ledelse og styring, stadig utvikling og forbedring av kvalitetssystemet skal vi arbeide på en rasjonell måte slik at anlegg, varer og tjenester kan leveres til konkurransedyktige priser, høy arkitektonisk standard og til avtalt tid.
Vårt mål er alltid å gjøre ting rett første gang, tilfredsstille våre oppdragsgivere og å yte god service.


ARBEIDSOMRÅDE
BOARCH arkitekter as befatter seg med de fleste oppdragstyper som hører inn under vanlig arkitektvirksomhet: Bygningsprosjektering av alle kategorier, nybygg og restaurering, oversiktsplanlegging, biofysisk planlegging (klima) og bevaringsplaner. Prosjekteringsledelsen er en naturlig del av vårt arbeid.
Arbeidsområdet omfatter alle faser innen prosjektet, fra programfasen til prosjekteringsfasen, kontraheringsfasen, produksjonsfasen og i reklamasjonstiden.
Alt prosjekteringsarbeid foregår på data (DAK) siden anskaffelsen av dette utstyret i 1984. utarbeidelse av 3D datamodeller er normalt en del av oppdrag for bygningsprosjektering.


BEDRIFTSMÅL – ARKITEKTONSIK KVALITET
Mange er de som gjennom yrke og posisjon innvirker på sluttresultatet. Det er summen av alle parters ambisjoner og kvalifikasjoner som gjenspeiles i produktet. Alle disse deler vi æren av produktet med, uten at dette reduserer kravet til arkitekten som leder av prosjekteringen.
BOARCH er et kontor med 7 personer. Denne kontorstørrelsen er ingen tilfeldighet, men en forutsetning for å drive arkitektvirksomhet på vår måte.
Kontorstørrelsen medfører ikke mer administrasjon enn at vi selv kan sitte ved tegnebordet og være arkitekter – og selv delta i alle stadier av prosjekteringsarbeidet. Vi eiere kan på denne måten også ivareta kontorets kunnskapsmessige kontinuitet.
Bruken av DAK har gjort det mulig for oss å påta oss store og ressurskrevende oppgaver som ellers ville ha sprengt kontorets ramme (administrativt, oversiktlig, kontaktmessig).
For fortsatt å kunne utøve faget – å lage god arkitektur må debatten på arkitektoniske spørsmål fortsette.