FRAM KINO

Tilbygg og modernisering

Prosjektet omfatter nytt tilbygg til Fram Kino mot dronningens gate i sør, og ombygging eksisterende hovedsal. Det nye bygget vil få en høyde på 4 til 5 etasjer mot gate, med en eller to tilbaketrukne etasjer.
Tilbygget vil inneholde to nye kinosaler med ca. 150 sitteplasser hver. De nye salene vil ligge over hverandre. Den ene vil ligge under bakkenivå, med direkte tilknytning til eksisterende kino. Den andre salen vil ligge i 1.et., med trapp og heisforbindelse fra underetasje. De nye salene vil få det siste innen moderne kinoutstyr.
Etasjene over nye kinosaler vil inneholde næringslokaler. Adkomst til lokalene vil bli via heis og trapp i overgang mellom eksisterende og nytt bygg, samt via trapp langs sørfasaden.
Det planlagte nybygget vil få en fasade utformet med en enkel og stram grid, som vil bidra til at bygget ikke virker for dominerende i gatemiljøet.
Eksisterende sal nr.1 vil bli bygget om med nytt, brattere amfi, bedre tilpasset moderne krav til komfort. I tillegg vil kinofoyeren bli modernisert i forbindelse med ombyggingen.

 

STED
Storgt. 8 og Dronningens gt. 3. Bodø
OPPDRAGSGIVER
Fram Kino AS
ARKITEKT
Per Morten Wik, Olav S. Forseth
UTFØRT
2012 - 2016. Under prosjektering
AREAL
Nybygg: 2000 m2, inkludert underetasje
Ombygging: Ca. 500 m2
BOARCHS TJENESTER
Arkitektur og regulering

pdf