HELLIGVÆR SKOLE

Ombygging og tilbygg. Gymnastikksal, barnehage, ”lørdagskafé” og skole

Helligvær skole er utvidet med gymnastikksal. Som også er øysamfunnets storstue.
Helligvær har ca 100 fastboende, hvorav 10 skoleelever, 8 barn i barnehage, ca 7 ansatte (beregnet som heltidsstillinger). Ny gymnastikksal skal i tillegg til implisitt fysisk aktivitet, kunne benyttes til ”lørdagskafé”, samt festlokale ved ulike evenement.
Nye funksjoner er tilpasset eksisterende skole og endringer har forbedret den samlede funksjonalitet.
Tilbygg inneholder gymnastikksal inklusive bakscene, skole- kafékjøkken, samt forbindelseskorridorer på 2 plan, mellom eksisterende og nybygg. I eksisterende bygg er det ominnredet for barnehage og skolefunksjoner.

STED
Sørvær, Helligvær, Bodø kommune
OPPDRAGSGIVER
Bodø kommune
ARKITEKT
Gisle Jakhelln
UTFØRT
2012 - 2014
AREAL
610 m2
PROSJEKTKOSTNAD
Ca. 14 millioner
BOARCHS TJENESTER
Arkitektarbeid

PDF