HØGSKOLEN I NARVIK

Vinnerprosjekt i innbudt konkurranse

Nybygg og ominnredning med glassoverdekket gate, auditorier, undervisningsrom inkl. spesialrom samt kontorer. Overdekket parkering på taket av nye fløyer. Mindre ombygginger av eksisterende anlegg. Sammenføyning av ny og gammel del er gjort slikk at delene henger naturlig sammen. Tilbygget er oppført i betongelementer med fasader i gjennomfarget, murt betongblokk, glass og aluminium og platekledninger.

STED
Lodve Langesgate 2, Narvik
OPPDRAGSGIVER
Statsbygg
ARKITEKT
Gisle Jakhelln, Svein Erik Tøien, Steinar Andreassen, Johnny Kristensen
UTFØRT
1993 - 1997
AREAL
24 500 m2
PROSJEKTKOSTNAD
Ca. 246 millioner
BOARCHS TJENESTER
Arkitektur

PDF