HÅLOGATUN

Omsorgsboliger med 20 leiligheter ved Reinslettveien, Bodø

Boligfelt nær Snippen, mellom Reinslettveien og Rønvikveien, organisert som borettslag. Boligene er planlagt for personer over 60 år, som omsorgsboliger.
Tre bygninger ligger i et parkdrag med gode uterom. Bygningene er tilpasset den gamle fylkesmannsboligen, Haalogatun, med sitt beherskede nyklassisistiske formspråk.
Bebyggelsen er i to etasjer og oppført som leilighetsmoduler i trekonstruksjoner. Det er til sammen 20 leiligheter fordelt på tre typer, 2-roms og 3-roms leiligheter. Parkering i kjeller.

 

STED
Reinslettveien , 8012 Bodø
OPPDRAGSGIVER
BBL Prosjekt AS
Kontaktperson:
Inge Kirkesæther
Tlf. 954 18 182
ARKITEKT
Gisle Jakhelln, saksansvarlig og prosjekterende
Sara Ezeta, assisterende
UTFØRT
2000 - 2004
AREAL
1 637 m2 BRA
BOARCHS TJENESTER
Arkitekt, alle faser.

pdf