JAKHELLN BRYGGE

Forretningsbygg sentralt i Bodø

Jakhelln Brygge er et kontor-/forretningsbygg sentralt beliggende ved kaifronten i Bodø. Huset har 9 etasjer over bakken, hvorav øverste etasje er tilbaketrukket fra gate og kai. I 1.etasje er det innredet butikk- og restaurantlokaler. Restauranten fungerer som kantine for de ansatte i bygget på dagtid. Bygningen er forbundet med Sjøgata 15/17 via en glassoverdekket rotunde med tilliggende butikker i SV.

Bygningskroppen består av to sammenføyde hovedformer med forskjellig farge og fasadeutrykk. De mørke fasadene skrår mot nord og øst. Samlet gir bygget et dynamisk og maritimt inntrykk tilpasset beliggenheten på kaikanten.

Fasadene er i hovedsak utført som prefabrikkerte elementer i glass og aluminium. 9.etasje er oppført med glassfasader. Hovedbærekonstruksjon med betongsøyler og prefabrikkerte betongdekker. Innvendig er bygget primært utformet med elementvegger og systemhimlinger med vekt på mest mulig fleksibilitet.

Hovedinngangen er lagt i øst, mot Nedre Torg. Heiser og hovedtrapp ligger inntil denne i et innglasset rom som strekker seg over syv etasjer. Heisene har glassvegger ut mot hovedtrapperommet. I vest er det ytterliggere en heis, primært beregnet for varetransport. Ventilasjonsanlegg er samlet i et sammenhengende teknisk rom i 2.til 7.etasje midt i bygget.

Blant viktige leietagere i dag kan nevnes Hovedredningssentralen for Nord-Norge, Husbanken og BBL.

 

 

STED
Torggata 2, Bodø
OPPDRAGSGIVER
Jakhelln Eiendom AS
ARKITEKT
Per Morten Wik, Olav S. Forseth
UTFØRT
2001 - 2007
AREAL
11 800 m2
PROSJEKTKOSTNAD
Ca. 200 millioner
BOARCHS TJENESTER
Reguleringsplan, arkitekt og interiør

PDF