JÆRA, GLOMFJORD

Plan for bevaring av boliger oppført 1913-1920

Reguleringsplanen legger til rette for bevaring av boliger med tilhørende anlegg. Planen omfatter 42 boliger bygget 1913-1920 for industrianlegget i Glomfjord.
Planarbeidet er gjennomført i nært samarbeide med Nordland fylkeskommunes kulturvernseksjon og med beboerne i området.

STED
Glomfjord, Meløy kommune
OPPDRAGSGIVER
Meløy kommune
Kontaktperson: Stefan Kersting
Tlf. 75 71 00 00
ARKITEKT
Gisle Jakhelln, saksansvarlig og prosjekterende for detaljreguleringsplanen
UTFØRT
2005-2006
AREAL
95,5 daa.
BOARCHS TJENESTER
Detaljreguleringsplan

PDF