KAUTOKEINO KULTURBYGG

BOARCH ble tildelt Nord-norsk arkitekturpris for Kautokeino kulturbygg i 1987

Bygget ligger i utkanten av Kautokeino sentrum, i et område med spredt bebyggelse. Det ligger på en flat slette og en delvis bebygd skråning reiser seg bak bygningen. Kautokeino kulturbygg var et av de første større byggeprosjektene som søkte å forholde seg til samisk kultur i det samiske kjerneområdet - å tilpasse seg stedlige forhold, klimatiske og kulturelle. Bygningen samler de viktigste kulturinstitusjonene i Kautokeino: bibliotek, kino og teatersal, Nordisk Samisk Institutt, NRKs lokaler samt diverse aktivitetsrom bl.a. for ungdom.
Kulturhuset var en relativt ny bygningstype på 1970-tallet, og de kom i forlengelsen av samfunnshuset fra tiårene før. Bygningstypen var gjenstand for arkitektonisk eksperimentering på 1970- og særlig 1980-tallet, og Kautokeino kulturbygg var en del av dette. Utgangspunktet for huset var at den norske regjeringen midt på 1970-tallet bevilget en ganske stor sum penger til kulturelle tiltak i indre Finnmark. Den samiske befolkningen i Kautokeino valgte å reise et kommunesenter for å utvikle den samiske kulturen.
Bygningens form har sitt utgangspunkt i et kvadrat og den reiser seg rundt en midtstolpe. Et stort tak skrår ned fra midtpunktet på tre av sidene. Taket samler og favner kulturbygget og gir en teltform - med en klar referanse til den samiske byggeskikken.

 

 

 

STED
Bredbuktnesveien 50, Kautokeino
OPPDRAGSGIVER
Kautokeino kommune
ARKITEKT
Per Morten Wik
UTFØRT
1979 - 1981
AREAL
3.300 m2
PROSJEKTKOSTNAD
22,3 millioner kr.
BOARCHS TJENESTER
Arkitektur, prosjekteringsgruppeleder
 

PDF