KIRKEGATA I NARVIK

Detaljreguleringsplan, plan ID 2017007

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utbygging på Kirkegata 52 og de tilstøtende eiendommene. Planområdet ligger rett nord for Narvik sentrum, på Frydenlundsiden. Det er i dag bebygget med to og tre etasjes bygninger mot Kirkegata. Bygningene er oppført på 1900-tallets første og andre kvartal, men også noe senere. Kvartalet er delt med en servicegate. Søndre del, utenfor planområdet, har nyere blokkbebyggelse på fire etasjer. Nabokvartalet mot nordøst har to-etasjes bebyggelse. Mot sydvest er det fire-etasjes blokkbebyggelse. Kvartalet mot nordvest har stort åpen grøntareal, Grønningtomta.Planområdet ligger i overgangen mellom den eldre villabebyggelsen, to- og tre-etasjes trehus og fireetasjes blokkbebyggelse. Området har en uryddig karakter i dag. Kvartalstrukturen er imidlertid dominerende med klare gatebilder og med indre gårdsrom/servicegårder.

Det legges til rette for boliger i blokk med tilhørende parkering i kjeller/underetasje. Planforslaget vil anslagsvis gi mulighet for oppføring av inntil 40 stk. 3- og 4-roms leiligheter For Kirkegata 52 er det skissert 10 stk. 3-roms og 4 stk. 4-roms leiligheter.

STED

Kirkegata 48-52, Narvik Kommune

OPPDRAGSGIVER

OMT BBL, Dronningensgt. 35, Postboks 287, 8504 Narvik

ARKITEKT

Gisle Jakhelln, saksansvarlig

UTFØRT

2017

AREAL

3,15 daa

BOARCHS TJENESTER

Skisseprosjekt

Detaljreguleringsplan

PDF