NYE KIRKENES SYKEHUS

Nytt sykehus for Øst-Finnmark

Nytt sykehus på jomfruelig tomt ved Andrevann, syd for Kirkenes. Sykehuset erstatter det gamle sykehuset inne i Kirkenes sentrum.
Kirkenes sykehus er lokalsykehus for befolkningen i Øst-Finnmark. Sykehuset gir tilbud innenfor akuttmedisin, akuttkirurgi, ortopedi, ØNH, øye, indremedisin inkl. revmatologi og hud, gynekologi/føde, rehabilitering og voksenhabilitering. Tilbudet innen rehabilitering og voksenhabilitering er fylkesdekkende.
Sykehuset er bygget med en kapasitet på 46 senger og 8 hotellsenger. Akuttfunksjonene og det tilbudet som finnes ved sykehuset i dag skal videreføres.
Nye Kirkenes sykehus er dimensjonert for å ivareta nasjonale og regionale helsepolitiske føringer, barentssamarbeidet og beredskap, samt å styrke samhandlingen mellom helseforetaket og kommunehelsetjenesten.

 

 

STED
Dr. Palmstrøms vei 15, 9900 Kirkenes
OPPDRAGSGIVER
Helse Finnmark HF
Prosjektledelse:
Hospitalitet AS
v/Gunnar Stumo
Tlf. 95 24 19 80
ARKITEKT
Momentum Arkitekter AS og BOARCH arkitekter a.s
Gisle Jakhelln, saksansvarlig
Svein Erik Tøien, prosjektarkitekt
UTFØRT
2010 - 2014
AREAL
Størrelse i m2
PROSJEKTKOSTNAD
1,4 mia kr.
BOARCHS TJENESTER
Bygningsprosjektering skisse- og forprosjektfaser. Ansvarlig søker SØK.

PDF