KJERRINGØY KIRKE

Tilstandsanalyse

Tilstandsanalysen er utarbeidet for å gi grunnlag for planlegging av vedlikehold fremover, i tillegg til å registrere eventuelle akutte vedlikeholdstema. Bygningsantikvariske forhold er vurdert og satt i sammenheng med vedlikeholdsarbeider.

Kirken ligger rett øst for Kjerringøy gamle handelssted. Dette er sentralt på Kjerringøy, i dag kanskje noe utenfor den største befolkningskonsentrasjonen.

Kjerringøy kirke er en fin representant for en enkel, mindre kirke i sveiserstil. Kriken er på Riksantikvarens liste over spesielt verneverdige kirker etter 1850. Den krever et spesielt våkent øye fra eiers side for vedlikehold.

Her har vært kirkested fra 1500-tallet. Kirken har hatt nær tilknytning til Kjerringøy handelssted. Årene mellom 1850 og 1880 var stedets glansperiode. Handelsstedet ble fredet i 1942. Kirken er «listeført» (Riksantikvarens liste over verneverdige kirker) og alle bygningsmessige tiltak ved kirken skal håndteres som om kirken var fredet.

 

STED
Kjerringøy
OPPDRAGSGIVER
Bodø Kirkelige Fellesråd
Kontaktperson: Jan Stavrum, tlf: 95 50 03 00
ARKITEKT
1883, J.E. Olsen
OPPFØRT
1883
TILSTANDSANALYSE
2007
AREAL
CA. 345 m2
BOARCHS TJENESTER
Tilstandsanalyse, arkitektfaglige deler v/siv.ark. MNAL Gisle Jakhelln

PDF