LANDEGODE KAPELL

Fenes, Landegode, Bodø kommune. Tilbygg og ominnredning

Ominnredning av bedehus fra 1930 med senere tilbygg for å gi bygningen en ny verdighet som stedets kirkebygg. Ominnredningen la til rette for begravelser, gudstjenester og andre kirkelige handlinger. Dessuten å legge til rette for rullestolbrukere og gode toalettfasiliteter.
Det er ryddet i den gamle bygningsmassen. Kirketårnet er gitt vår tids formspråk, oppført som en selvstendig bygning ved hovedinngangen.

 

 

STED
Fenes, 8098 Landegode
OPPDRAGSGIVER
Bodø kommune
Kontaktperson: Kirkeverge Jan Stavrum
Tlf. 48 00 86 04/75 50 03 00
ARKITEKT
Gisle Jakhelln, saksansvarlig og prosjekterende
UTFØRT
1992 - 1996
AREAL
104 m2 BRA
BOARCHS TJENESTER
Bygningsprosjektering alle faser

PDF