LOFOTR VIKINGMUSEUM

Arkitektkonkurranse – parallelle oppdrag 1992

Etter funn på Borg av det hittil største langhus fra vikingtid besluttet Vestvågøy kommune å bygge en rekonstruksjon av Høvdinggården og etablere et vikingtidsmuseum på området. Kommunen har i første rekke samarbeidet med Tromsø Museum/Universitetet i Tromsø om de museumsfaglige forholdene.
Vestvågøy kommune gjennomførte i 1992 en arkitektkonkurranse/parallelle oppdrag etter en prekvalifisering.
Hovedoppgaven var å vise en løsning for disponering av området som ivaretok Vikingmuseets publikumsstrøm adskilt fra den offentlige adkomst til turområdet og til kirken og kirkegården. BOARCH arkitekter a.s ble engasjert som utførende arkitekt for museumsanlegget med grunnlag i vårt utkast.
Juryen la vekt på disse momentene:
•Utvikle et funksjonelt og levende museumsområde med et gangvei- (sti) system som knytter sammen utgravingsområdene – rekonstruksjonen av Høvdinghuset – museumssentret i Prestegårdstunet – området ved pollen og adkomstbygningen.
•Løse konflikter knyttet til trafikk til – og bruk av kirken
•Utvikle Borgområdet som et lokalt friluftsområde
•Innpasse nye bygninger topografisk og historisk.

STED
Borg, 8360 Bøstad, Vestvågøy kommune
OPPDRAGSGIVER
Vestvågøy kommune Kontaktperson:
Nils Kaltenborn, teknisk sjef.
ARKITEKT
Gisle Jakhelln, saksansvarlig og prosjekterende for arkitektkonkurranse/ parallelle oppdrag
UTFØRT
1992
AREAL
250 daa.
BOARCHS TJENESTER
Analyse publikumsstrøm. Disposisjonsplan. Skisser for adkomstbygg.

PDF