MOLO SLIP

 

Molo Slip er et verksted-/forretningsbygg beliggende ved havna i Bodø. Huset består av en eldre verkstedsdel i vest og en ny forretningsdel i to etasjer mot øst. Den eldre delen av bygget består av en høy etasje i nord med verksteder. I sør er det to etasjer med verksted i 1.etasje og kontor/garderober i 2.et. Den nye delen inneholder butikklokaler i 1.et. og kontorlokaler i 2.et.


Fasadene på tilbygget er i hovedsak utført i glass og aluminium. Mellom ny og eldre del er det en skrå kile med trapperom i sør og nord, og ventilasjonsanlegg i topp. Trapperommene er oppført i lettklinker. Hele kilen har mørkeblå kompositt aluminiumsplater som utvendig kledning. Form og materialbruk i de nye delene av bygget er inspirert av sjø og skipsfart.


Hovedbærekonstruksjonen består av lakkerte limtre søyler, bjelker og dekker. I øst er de buete bæresøylene plassert på utsiden av fasaden. Ny og gammel del er bundet sammen av et nytt, buet tak, tekket med takfolie. Gesimser og utvendig underside av det buete taket er tekket med sølvfarget aluminium.