NORDLANDSMUSEET

Utvidelse av fredet museumsbygning i Bodø sentrum

Nordlandsmuseets bygning i Prinsens gate 116 i Bodø ble oppført i 1903 som Nordland Fiskerimuseum. Bygningen har siden vært i bruk som kulturhistorisk museum. Det har vært presentert planer for utvidelse av museumsbygningen siden 1936. Etter konsolidering-en av museumsvirksomheten i Nordland fylke har det blitt et påtrengende behov for kontor-arbeidsplasser, i tillegg til behovet for større formidlings-arealer og tidsmessige publikumsfasiliteter, bl.a. med universell utforming.
Museumsbygningen ble fredet 15.06.2011. I fredningsvedtaket er det forutsatt at fredningen ikke skal være til hinder for videre museumsdrift, og derfor tillatt med mindre utbygging på sørsiden av bygningen.
Utvidelsen inneholder kontorer, fotomagasin og -laboratorium, samt arkiv og arbeidsplasser. Det er en egen inngang som skal være universelt utformet, mens dagens hovedinngang og hovedfasade opprettholdes uten inngrep. Ombygginger gjennomføres innvendig i eksisterende bygg. Nybygg er i én etasje over bakken, og én underetasje, og med et mellombygg med heis/trapp som binder byggene sammen.
Reguleringsplanen tilrettelegger for en mulig annen underetasje for magasin som eventuelt kan sammenbygges med parkeringsanlegg under terreng i Solparken.