BREKKA

Reguleringsplan for Brekka, Kjerringøy, Bodø Kommune

Fritidsbebyggelse
Reguleringsplanen
legger til rette for utbygging av et
hyttefelt på 14 hytter litt nord for
Kjerringøy sentrum.

 

STED
Kjerringøy, Bodø Kommune

Oppdragsgiver
Byggmester V B Solvoll

ARKITEKT
Gisle Jakhelln, saksansvarlig
Ole Selvær, prosjekterende for detaljreguleringsplanen

UTFØRT
2015 – 2016

AREAL
32,4 daa

BOARCHS TJENESTER
Detaljreguleringsplan

PDF