NLSH RØNVIK SYKEHUS

Reguleringsplan for Nordlandssykehuset Bodø Psykiatri, Bodø kommune
Plan ID 1232. Plan med formål bevaring av bygninger og parkanlegg

Rønvik sykehus ble bygget i 1902 med senere tilbygg og nye bygninger. Nordland fylkeskommune overtok anlegget fra staten i 1962. Reguleringsplanen legger til rette for videre utbygging av Nordlandssykehuset Bodø Psykiatri. De eldste bygningene og parken er regulert til spesialområde formål bevaring. Anlegg fra 2. verdenskrig er også regulert til bevaring. Planområdet er begrenset til fylkeskommunens eiendom.

STED
Mellomåsveien 4, 8076 Bodø
OPPDRAGSGIVER
Nordlandssykehuset HF
Kontaktperson: Otto Larsen
Tlf. 75 53 48 77
ARKITEKT
Gisle Jakhelln, saksansvarlig og prosjekterende for reguleringsplan
UTFØRT
2004-2006
AREAL
262 daa.
BOARCHS TJENESTER
Detaljreguleringsplan

PDF