NLSH RØNVIK SYKEHUS

Forvaltningsplan for fredete og verneverdige bygninger

Formålet med vern av bygningene på NLSH Rønvik sykehus er å bevare Rønvik som eksempel på et nord-norsk statsasyl fra begynnelsen av 1900-tallet. Vernet skal sikre eksteriørene og parken fra første byggetrinn som helhetlig anlegg. Det er også et formål å bevare et representativt utvalg av de bygninger som er blitt oppført mellom første byggetrinn og frem til 1973.

Nordlandssykehuset Rønvik har 7 bygninger og tilhørende grøntanlegg/uteområde i verneklasse 1 (fredningsklasse) og 1 bygning i verneklasse 2. Formålet med planen er at forvaltningen skal sikre at de kulturhistoriske verdiene som knytter seg til eiendommen og den enkelte bygning blir ivaretatt.

Forvaltningsplanen gir vurdering av muligheter og begrensninger for de vernede bygningene på NLSH Rønvik. Forvaltningsplanen beskriver prosedyrer og rutiner for drift og vedlikehold av eiendommen og den enkelte vernete bygning og grøntanlegg/uteområde, samt beskriver verneverdier og forhold som må ivaretas ved rehabilitering og endring.

Forvaltningsplanen inneholder detaljert registrering og dokumentasjon av alle bygninger og grøntanlegg/uteområde, i verneklasse 1 og 2 på NLSH Rønvik. Planen gir også retningslinjer for nødvendig kontakt med rett kulturminnemyndighet.

STED
Thalleveien, Bodø
OPPDRAGSGIVER
Nordlandssykehuset HF
Kontakt person: Otto Larsen,
tlf. 75 53 48 77
ARKITEKT
1902, Lars Solberg
1959, Maurits Sundt-Hansen
1975 - 84, BOARCH
OPPFØRT
1902, 1914, 1926, 1939, 1958, 1959, 1971
FORVALTNINGSPLAN
2011 - 2012
AREAL
22 000 m2
BOARCHS TJENESTER
Tilstandsanalyse, forvaltningsplan og vedlikeholdsplaner, arkitekfaglige deler v/siv.ark. MNAL Gisle Jakhelln. Sykehusparken v/LandArk a.s

PDF