NORDLAND NASJONALPARKSENTER

Saltfjellet

Nordland Nasjonalparksenter har to hovedfunksjoner: orientering for besøkende og lokaler for forskning/administrasjon for nasjonalparkene. Sentret informerer om natur og vern, det skal inspirere til friluftsliv og naturopplevelser, og arbeide for kulturforståelse med særlig vekt på den samiske kulturen. Sentret skal skape forståelse for naturbaserte næringer knyttet til nasjonalparkene og understøtte reiselivsnæringen i Saltdal og regionen for øvrig.
Bygget er planlagt rundt et tilnærmet spiralformet tun med en grue i sentrum. I tunets yttersone er en gjennomløpende svalgang som kommunikasjonsåre. Tunet benyttes til utstillinger og diverse aktiviteter. Takutformingen reflekterer spiralformen og kan gi assosiasjoner til storgamme og samisk mytologi.
Form-, material- og fargevalg står i kontrast til øvrig bebyggelse på Storjordsentret for å fremheve Nasjonalparksentrets spesielle funksjon og identitet.
En fjellhage er anlagt inn mot hovedbygningen i skråningen ned mot Roparneset. Samisk boplass med gammer, stabbur og nialle er oppbygget på nedre platå. En fjellgård er flyttet og oppsatt nær den eldre høysjåen. Her på Roparneset er det også bygget en liten dam med bekk som lekeplass.

STED
Storjord, Saltdal kommune
OPPDRAGSGIVER
Nordland nasjonalparksenter
ARKITEKT
Gisle Jakhelln, Hans Chr. Størmer
UTFØRT
1998, 2000-2005
AREAL
1.400 m2
PROSJEKTKOSTNAD
15,5 millioner kr.
BOARCHS TJENESTER
Reguleringsplan, arkitektur og prosjekteringsledelse

PDF