NORDLANDSMUSEET

Reguleringsplan for Nordlandsmuseet, Bodø sentrum

Nordlandsmuseets bygning i Prinsens gate 116 i Bodø ble oppført i 1903 som Nordland Fiskerimuseum. Bygningen har siden vært i bruk som kulturhistorisk museum. Det har vært presentert planer for utvidelse av museumsbygningen siden 1936. Etter konsolidering-en av museumsvirksomheten i Nordland fylke har det blitt et påtrengende behov for kontor-arbeidsplasser, i tillegg til behovet for større formidlings-arealer og tidsmessige publikumsfasiliteter, bl.a. med universell utforming.
Museumsbygningen ble fredet 15.06.2011, men tillatt med mindre utbygging på sørsiden av bygningen.
Reguleringsplanen legger til rette for nybygget mot syd og en mulig annen underetasje for magasin som eventuelt kan sammenbygges med parkeringsanlegg under terreng i Solparken.

STED
Prinsens gate 116, Bodø
OPPDRAGSGIVER
Nordlandsmuseet Kontaktperson: Hanne K. Jakhelln, kst. dir.
Tlf. 90 20 95 33
Morten Steffensen, direktør
morten.steffensen@nordlandsmuseet.no
Tlf. 75 50 34 61
ARKITEKT
Gisle Jakhelln, saksansvarlig og prosjekterende for skisseprosjekt og reg.plan
UTFØRT
2013
AREAL
7,9 daa.
BOARCHS TJENESTER
Detaljreguleringsplan
Romprogram og skisseprosjekt.

PDF