NÆRINGSOMRÅDER MØRKVED VEST

Detaljreguleringsplan for næringsområder Mørkved Vest, Bodø kommune

Planen omfatter to separate områder. Disse ligger inntil universitetsområdet på Mørkved.
Hensikten med planen er å utvikle eiendommene i sammenheng med utviklingen av universitetsområdet.
Planen legger til rette for næringsbygg og kombinert boliger/næring, med parkeringsanlegg under bakken.

STED
Mørkved Vest, Bodø
OPPDRAGSGIVER
Nye Torggården AS
Kontaktperson:
Tord Kolstad
Tlf. 90 99 77 60
ARKITEKT
Gisle Jakhelln, saksansvarlig og prosjekterende for reguleringsplan
UTFØRT
2014-2016
AREAL
38 daa
BOARCHS TJENESTER
Detaljreguleringsplan

PDF