VÅRE LOKALER

Du finner oss i 5. etg i Sjøgt. 21 i Bodø.

BOARCH arkitekter as har tegnet bygget som i sin tid ble bygget for Kredittkassen (nå Nordea). Vi flyttet inn i 1989, da sto ferdig.

Vi har flotte lyse kontorer, med mye glass og åpne løsninger. Dette gjør at vi kan nyte utsikten til Bodø torg, BørvaTsstidene og Landego.

 

BYGNINGSANTIKVARISK KOMPETANSE

BOARCH arkitekter a.s har lang erfaring i arbeidet med bygningsantikvariske tema.

 Vi har arbeidet med en rekke prosjekter som er bevaringsverdige og som er fredede, i nært samarbeid med fylkeskommune og Riksantikvaren. Kjennskap til kulturminneloven har vært grunnleggende for gjennomføring av disse prosjektene.

 Gisle Jakhelln har en særlig kompetanse for bygningsantikvarisk arbeid også på internasjonalt nivå, i første rekke gjennom ICOMOS (International Committee on Monuments and Sites), rådgivende organ for UNESCO i verdensarvspørsmål. Ole Selvær har også arbeidet med prosjekter innen kulturminnevernet.

 

REGULERINGSPLANER

BOARCH arkitekter a.s har lang erfaring med reguleringsplaner, særlig detaljreguleringsplaner, men også områdeplaner. Det gir en større sikkerhet for et byggeprosjekt å kunne følge saken helt fra reguleringsplannivå til ferdig byggesak. 

OM BOARCH

BOARCH ble etablert i 1971 av Per Morten Wik, Gisle Jakhelln og Dag Neiden og har i dag utviklet seg til et firma som består av 7 ansatte med god erfaring innenfor mange ulike felter. Siden oppstart har BOARCH vært med på å utvikle Bodø by innenfor både regulering, nybygg og bygningsantikvariske arbeider.

 

BOARCH har god erfaring med næringsbygg og offentlig arkitektur, småhus og boliger og interiør. Kontoret har spesielt god kompetanse innenfor bygningsantikvariske arbeid og reguleringsplaner. Arkitekt Gisle Jakhelln har siden 1993 vært medlem av ICOMOS national committee.

Fagfeltene til de ansatte er:

·         Reguleringsplaner

·         Bygningsantikvarisk arbeid

·         Offentlig arkitektur

·         Boligprosjekter

·         Interiør

 

Kontoret har blitt tildelt flere priser for sine arbeid og vant i 1975 en internasjonal arkitektkonkurranse i Japan hvor de klarte å vise hvordan glass kan brukes i verneverdige bygningsmiljø for å skape en overgang mellom det eldre og det moderne.

I tillegg til prisen i Japan har kontoret også blitt tildelt Europeisk arkitekturvernpris fra European Council i 1986 for sitt arbeid med det fredede handelstedet i Selsøyvik.

I 1987 ble BOARCH tildelt Nord-Norges arkitekturpris for kulturhuset i Kautokeino og i 1992 ble de tildelt samme pris for Bodø Lufthavn.