SØSTER HOLTES HAGE

Rønvikveien 32-38, boligbygg med 92 leiligheter

Boligfelt sentralt plassert i Rønvik, nær Rønvikkrysset, organisert som borettslag. Planens hovedkonsept er fire 4-etasjes boligblokker anlagt rundt et større tun, åpent mot nordvest med utsikt mot Rønvik, Rønvikfjellet og Bodø havn. 
Tunet inneholder felles uteopphold/ lekeplass samt adkomststier og nedkjørsel til parkeringsanlegg. Anleggets utforming ivareta utsikt, gode solforhold, gode utomhus-områder som tilgodeser flest mulig leiligheter i en halvoffentlig situasjon.. Det er parkering i kjeller. Det er til sammen 92 leiligheter fordelt på to typer, 3-roms og 4-roms leiligheter. Alle leilighetene har balkong og god utsikt.  
 

STED
Rønvikveien 32-38, 8009 Bodø

OPPDRAGSGIVER
Hågen AS,
Kontaktperson: Gunnar Ueland
Tlf: 90 01 13 26
Meglerhuset AS
Kontaktperson: vTord Kolstad
Tlf: 90 99 77 60
Gunv. Johansen AS
Kontaktperson: Jørn Vidar Johansen
Tlf. 97 15 61 38

ARKITEKT
Hans Christian Størmer, saksansvarlig og prosjekterende

UTFØRT
2004 - 2009

AREAL
8.040 m2 BRA

BOARCHS TJENESTER
Reguleringsplan og bygningsprosjektering alle faser.

 

PDF