SELSØYVIK

Nybygg og ominnredning av fredet handelssted

Selsøyvik gamle handelssted er et handelssted på øya Selsøyvik i Rødøy kommune i Nordland. Handelsstedet ble fredet i 1942. De eldste bygningene er over 200 år gamle og den yngste fra 1980-tallet.
Ominnredning av Nybrygga og nytt fiskeforedlingsanlegg, Storbrygga.
Prosjektet ble hedret med 3. premie i European Council’s arkitektkonkur¬ranse ”A future for the past of the rural heritage” 1985/86.

 

STED
Selsøyvik Gamle Handelssted, 8196 Selsøyvik
OPPDRAGSGIVER
Riksantikvaren
Kontaktperson: Jan Anderssen
ARKITEKT
Gisle Jakhelln, saksansvarlig og prosjekterende
UTFØRT
1983-85
AREAL
815 m2
BOARCHS TJENESTER
Prosjektering og oppfølging. Kontakt med antikvarisk myndighet.

PDF