SKÅLA FRA SKÅLBUNES

Rekonstruksjon av skåla på Saltstraumen Museum

Saltstraumen Historiske Opplevelser AS bygge et tun rundt funnet av et lite langhus på Skålbunes, kalt Skåla fra Skålbunes. Skåla ble funnet i forbindelse med arkeologiske utgravninger i 2006 og 2007.
BOARCH arkitekter a.s v/siv.ark.mnal Gisle Jakhelln, ble i august 2017 engasjert som arkitekt for skåla.
Rekonstruksjonen av skåla baseres på utgravning fra Skålbunes. Stova hadde et ytre mål på 6,5 x 14 m med innvendig gulvareal på ca. 57 m². Stova var delt i to rom med arbeidsrom og smie i den vestre delen og boligdel med vevstol i den østre delen. En stor dobbeltdør midt på ytterveggen mot syd hadde inngang til hvert av rommene.Det var også ytterdør i kortveggen i det østre rommet. Stova var bygget som et trehus med utvendig værhud av torv, både som vegger og taktekking. Bærekonstruksjonen i rekonstruksjonen er en stavlinekonstruksjon, dvs. et rammeverk i tre med parvise staver og sammenbindende bjelker.Det er langsgående stavline på stavene, tversgående samhald og langsgående sideåser. Stavene er runde med diameter 20 cm og står i steinsatte ca. 20 cm dype stolpehull. Det var to ildsteder i stova og det er ljore over begge ildstedene. Ljorene slipper ut røyken fra ildstedene. De slipper også inn lys til rommene. I de varmere årstidene kan ytterdørene settes opp og gi tilleggslys.

 

STED
Saltstraumen Museum,
8056 Saltstraumen
OPPDRAGSGIVER
Saltstraumen Historiske
Opplevelser AS
ARKITEKT
Gisle Jakhelln
UTFØRT
2018
BOARCHS TJENESTER
Arkitekt og tolkning av utgravning

PDF