STORGATA 19 / BOHUS

Mulighetsstudie 2016

Utkastet tar utgangspunkt i de beste kvalitetene i det eksisterende bygget.

·         En prominent posisjon i bybildet, med fasader mot Storgata, Bankgata og Sjøgata. Ingen av disse fasadene vil bli bygget inn i overskuelig framtid.

·         En av få eiendommer i byen med intern forbindelse mellom Storgata og Sjøgata.

·         Fasader mot Storgata, Bankgata og Sjøgata er vernet, sammen med de skifer-kledte takflatene.

Vi foreslår følgende utvikling av prosjektet:

·         Bevaring av byggets eksterne uttrykk.

·         Nye leiligheter i modifisert 4. etasje og tilbaketrukket ny 5. etasje.

·         Begrenset ombygging av arealene mot nord-vest, ved fjerning av ett dekke og flytting av noen gulv slik at de faller sammen med nivåene for øvrig.

·         Nytt salgsareal mot Sjøgata.

·         Ny trafikksone som fører kundene gjennom butikken mellom Storgata og Sjøgata.

·         Oppgraderte heiser og forenkling av vertikal trafikk for øvrig.

·         En stor butikk, med relativt lave etasjer gjøres lettere tilgjengelig og mer oversiktlig.

 

 

STED
Storgata 19, Bodø
OPPDRAGSGIVER
Haugen AS
Jan Petter R. Haugen
ARKITEKT
Per Morten Wik, Olav S. Forseth
UTFØRT
2016
AREAL
5560 m2
BOARCHS TJENESTER
Mulighetsstudie - en analyse av
eksisterende bygg og skisseutkast til
videre utvikling av prosjektet.

PDF