TINDHAMNA

Reguleringsplan for Tindhamna, Tind i Lofoten, Moskenes kommune
Plan for bevaring av fiskeværet Tind

Reguleringsplanen legger til rette for bevaring av det gamle fiskeværet og legger til rette for nybygg av fritidsboliger/utleieboliger på Nordbergan. Planen legger til rette for å utvikle fiskeriet, næringslivet, kulturminnevernet og reiselivet på Tind. Planarbeidet er utført etter oppdrag fra eieren av fiskeværet Tind.

STED
Tind i Lofoten, Moskenes kommune
OPPDRAGSGIVER
COR Bjørn Ellingsen Kontaktperson: Bjørn Ellingsen
ARKITEKT
Gisle Jakhelln, saksansvarlig og prosjekterende for detaljreguleringsplanen
UTFØRT
2006-2008
AREAL
75,5 daa.
BOARCHS TJENESTER
Detaljreguleringsplan

PDF