TVERLANDET KIRKE

Tilstandsanalyse

Tilstandsanalysen er utarbeidet for å gi grunnlag for planlegging av vedlikehold fremover, i tillegg til å registrere eventuelle akutte vedlikeholdstema. Bygningsantikvariske forhold er vurdert og satt i sammenheng med vedlikeholdsarbeider.

Tverlandet kirke ligger sentralt innen Løding, ca. 20 km øst for Bodø sentrum. Kirken ligger på en mindre høyde, innen et større boligområde. Syd for kirken er det friområde og inntil dette ligger barne- og ungdomsskole.

Kirken betegnes som en arbeidskirke. Den inneholder i tillegg til kirkerommet (skip og kor): menighetssal, prestekontor, kombinert klokker og organistkontor, barne- og ungdomsrom, og rom for barnehage. Tverlandet kirkes korttidsbarnehage holder til inne i kirken. Kirkens planløsning gir god funksjonalitet for de forskjellige virksomhetene i bygningen.

STED
Løding Tverlandet, 8050 Tverlandet
OPPDRAGSGIVER
Bodø kirkelige Fellesråd
Kontakperson: Jan Stavrum,
tlf: 95 50 03 00
ARKITEKT
1983, Arkitektstudio Bodø v/arkitekt MNAL Reidar Berg
OPPFØRT
1983
TILSTANDSANALYSE
2007
AREAL
800 m2
BOARCHS TJENESTER
Tilstandsanlayse, arkitektfaglige deler v/siv.ark. MNAL Gisle Jakhelln

PDF