VÅGAN KIRKE

Rehabilitering. Gjennomførte utbedringer og vedlikeholdsarbeider på grunnlag av tilstandsanalyse

Tilstandsanalysen gir grunnlag for planlegging av vedlikehold fremover i tillegg til å registrere og utbedre akutte vedlikeholdstema. De bygningsmessige arbeidene omfatter også tilgjengelighet for rullestolbrukere.

Lofotkatedralen er et godt eksempel på en kirke i sveitserstil. Den er bygget i 1898 og er den største trekirken i Nord-Norge. Kirken er på Riksantikvarens liste over spesielt verneverdige kirker etter 1850. Alle bygningsmessige tiltak ved kirken skal håndteres som om kirken var fredet. Den krever et spesielt våkent øye fra eiers side for vedlikehold. Kriken ligger rett nord for Kabelvåg sentrum, nord for Kjerkvågen. Adkomst er fra riksveien. I nordnorsk sammenheng er Vågan kirke en markant og viktig representant for sveitserstilen.

STED
Kabelvåg, Vågen kommune
OPPDRAGSGIVER
Vågan Eiendom KF
Kontaktperson: Johnny Mosand,
tlf: 95 42 01 39
ARKITEKT
1898, Carl Julius Bergstrøm
2008, BOARCH arkitekter a.s
OPPFØRT
1898
REHABILITERING
2008
AREAL
Ca. 1 050 m2
BOARCHS TJENESTER
Tilstandsanalyse og rehabilitering v/ siv.ark. MNAL Gisle Jakhelln

PDF