MØBLER TIL POWEROFFICE

Møblene er designet til sosialsoner og stillerom. Møblenes plassering skal bidra til at brukerne skal kunne nyte den fine utsikten som er fra Jakhelln Brygge best mulig. Formene følger rommenes utforming for best mulig utnyttelse av arealet.

I sosialsonen er 2 L-formede benker med rygg som også fungerer som bord. De er fritstående og er med til å avgrense sonen. Overflatene er de samme som på veggene i 8. etasje og er med til å skape sammenhengende uttrykk i begge etasjer.

Benker i stillerom er vegghengt. Farger på tekstilene harmonerer med Poweroffice sin profil. Træoverflatene er av oljebehandlet eikefiner og tekstilene er Steelcut Trio og Remix fra Kvadrat.

STED

Torvgata 2, Bodø

OPPDRAGSGIVER

Poweroffice

ARKITEKT

Per Morten Wik, saksansvarlig

Sif Steinthorsdottir

PRODUSENT

Henriksen Snekkeri

UTFØRT

2017 - 2018

BOARCHS TJENESTER

Design og prosjektering

PDF