NORSK LUFTFARTSMUSEUM

Norges nasjonale museum for luftfart i samarbeid med Luftforsvarsmuseet og AVINOR museum

Norsk luftfartsmuseum ligger sørøst for Bodø sentrum, i et område med lettere industri i nærheten av flystripen, og samtidig godt synlig fra den nye innfartsveien til byen. Innfartsveien - Olav V´s gate - går gjennom museet. Den karakteristiske utformingen er slik delvis begrunnet i beliggenheten ved veien og flyplassen, noe som satte grenser for høyde, form og materialbruk.
Luftfartsmuseet fremstår som en 250m lang tobladet propell. Bygget består av tre deler, to vinger på hver sin side av Olav V’s gt, og et sentralt, rundt nav beliggende over veien. Anlegget er bevisst oppbygd av enkle geometriske former der rette vinkler er bannlyst. Dette for å bygge opp under illusjonen om flygingens frigjørelse fra rom og sted. Takene er kurvet i begge retninger.Det er ett hovedvolum på hver side av gjennomfartsveien, og hevet over veien og trafikken ligger anleggets hjerte eller sentrum, som binder de to delene sammen. I dette sirkulære midtpartiet ligger museets hovedinngang. Sentrum av bygget rommer også kafeteria, museumsbutikk, auditorium og andre publikums-fasiliteter. Luftforsvarets museum er lokalisert i den nordlige delen, museet for sivil luftfart m.m. i den sørlige delen.
Bygningen har et lukket preg og det er få vindusåpninger. Både fasadene og taket er tekket med flere typer aluminiumfarget platemateriale, mens midtpartiet med inngangen domineres av glassflater i mørk blå farge.

 

 

STED
Olav V gate, Bodø
OPPDRAGSGIVER
Norsk luftfartssenter Bodø AS og Nordland Fylkeskommune
ARKITEKT
Per Morten Wik
UTFØRT
1993 - 1994
AREAL
12 000 m2
BOARCHS TJENESTER
Arkitekt

PDF