TRÅLVEIEN

Boligbygg med 28 leiligheter ved Bodøsjøen, Bodø

Boligfelt på Alstad ved Bodøsjøen, organisert som borettslag. To bygninger omkranser et åpent gårdsrom, en indre park for beboerne. Bygningene er lagt med utsikt mot Saltenfjorden og Børvasstindene. Bebyggelsen i fire etasjer er oppdelt i to bygninger, en mindre langs Trålveien og en lengre langs østgrensen. 
   Det er til sammen 28 leiligheter fordelt på fire typer, 2-roms og 3-roms leiligheter. Parkering i kjeller/underetasje. 
   De to bygningene er sammenbundet med gangbroer til et frittstående trappehus mot nordøst.
   Langs østgrensen, følger bygningen terrengfallet med et tak som går over fra flatt til skrått. Endeveggen mot syd, mot fjorden, er skrå. Dette skrå temaet gir bygningen et rikere uttrykk enn om bygningen hadde fulgt det tradisjonelle med vertikale vegger og flatt tak.
   Bygningene har et lett uttrykk ved en lys fargesetting og ved materialbruken.

 

STED
Trålveien 4, Bodø
OPPDRAGSGIVER
BB Eiendom AS
Kontaktperson:
John Martin Berglund
Tlf. 90 96 60 75
ARKITEKT
Gisle Jakhelln, saksansvarlig og prosjekterende
Richard Barriteau, assisterende arkitekt
UTFØRT
2006 - 2007
AREAL
3 143 m2 BRA
BOARCHS TJENESTER
Arkitekt, bygningsprosjektering alle faser.

PDF